Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego www.partenope-shoes.com jest firma PARTENOPE Jakub Turowski zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem NIP: PL6312611722, REGON: 243244739 z siedzibą pod adresem ul. Korfantego 25/2of, 44-100 Gliwice, Polska.

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem działania sklepu internetowego www.partenope-shoes jest sprzedaż detaliczna wysokiej jakości butów marki Partenope Napoli.
 2. Ceny znajdujące się na stronie sklepu przy oferowanych produktach są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej. Ceny podawane są w złotych polskich. Nie zawierają one informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego www.partenope-shoes.com oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją w całości poniższego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

II. Procedura składania zamówień

 1. W sklepie www.partenope-shoes.com można składać zamówienia 24 godziny na dobę.
 2. Klient kompletuje zamówienie przeglądając produkty znajdujące się w sklepie i wybierając opcję "Dodaj do koszyka" na stronie produktu. W momencie gotowości do złożenia zamówienia należy skorzystać z linku "Złóż zamówienie" znajdującego się na stronie Koszyka.
 3. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).
 4. W Koszyku (podsumowaniu zamówienia) znajdują się wybrane wcześniej przez Klienta produkty i informacja na temat całkowitej wartości zamówienia. Korzystając z przycisku "Złóż zamówienie" Klient wskazuje:
  • adres, na jaki mają być dostarczone wskazane wcześniej produkty
  • sposób dostawy
  • formę płatności

Dokonanie powyższych czynności oznacza złożenie zamówienia w sklepie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.

III. Realizacja zamówienia

 1. Poprzez kliknięcie w ikonę "Złóż zamówienie" Klient akceptuje ofertę zgodnie z jej opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem.
 2. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.
 3. Realizacja wszystkich zamówień wykonywana jest starannie, dokładnie i w odpowiednio możliwie najkrótszym terminie. Zamówienia będą przyjmowane do realizacji najpóźniej w terminie do 3 dni po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 4. Sprzedający wraz z towarem wysyła dokument poświadczający zakup - paragon fiskalny lub fakturę VAT zgodną z danymi podanymi w formularzu zakupu.
 5. W przypadku niemożności realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek pozycji z zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym przypadku, zamówienie nie zostanie zrealizowane i - gdy dokonano przedpłaty - całość otrzymanej kwoty zostanie zwrócona Klientowi.
 6. Zamówienia w sklepie nie będą realizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia, bądź w przypadku podania niekompletnych danych osobowych, w tym błędnego lub niekompletnego adresu dostawy towarów.

IV. Płatność i dostawa

 1. Sklep internetowy www.partenope-shoes.com umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych (za pomocą przelewu internetowego lub karty kredytowej) za zamówione produkty za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności oferowanego przez PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium następującyh krajów: Polska, Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Belgia, Luksemburg, Holandia, Dania, Finlandia, Francja, Litwa, Monako, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 3. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej czy przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.
 4. Koszt wysyłki kurierem z doręczeniem w dni pon.-pt. na terenie Polski wynosi 0,00 zł dla wszystkich zamówień.

V. Warunki reklamacji towarów

 1. Reklamacje - zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową - będą rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczpospolitej Polskiej. Reklamowane towary należy dostarczyć na adres prowadzenia działalności Sprzedającego: Partenope al. Korfantego 25/2of, 44-100 Gliwice.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru na adres firmy z dołączonym potwierdzeniem zakupu oraz opisem defektu (kliknij aby pobrać formularz reklamacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru na adres firmy.
 3. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt sklepu na adres Klienta. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, sklep zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 4. Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR) 

VI. Wymiana i zwrot produktów/ odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 "O prawach konsumenta” (Dz. U. 2014 r. poz 827): Zwrot zakupionego towaru jest możliwy w ciągu 21 dni od otrzymania przesyłki przez Klienta.
 2. Wymiana towaru na inny rozmiar/model jest możliwa do 21 dni od odebrania przesyłki przez Klienta.
 3. W przypadku wymiany lub zwrotu Klient odsyła towar na własny koszt na adres korespondencyjny: PARTENOPE Jakub Turowski ul.Korfantego 25/2of, 44-100 Gliwice. W przypadku wymiany ponowna wysyłka po wymianie następuje na koszt sklepu.
 4. Do paczki ze zwrotem należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z numerem rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy. (kliknij aby pobrać wzór formularza zwrotu)
 5. Do paczki z towarem na wymianę należy dołączyć informację na jaki towar ma być dokonana wymiana.
 6. W przypadku wymiany lub zwrotu towar należy odesłać w oryginalnym stanie, nieużywany, w oryginalnym pudełku wraz ze wszystkimi dołączonymi akcesoriami. Jeżeli towar będzie nosił ślady użytkowania nie zostanie przyjęty. Towar powinien być odesłany niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia zamiaru zwrotu lub wymiany.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.